Ένταξη στο “Φιλόδημος” του έργου ύδρευσης προϋπ. 1.035.594,41 στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ένα ακόμα μεγάλης σημασίας έργο θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, μετά την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.

“Το έργο με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισμού 1.035.594,41 €, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της πρόσκλησης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τη σχετική μελέτη, αποτυπώνοντας την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ένταξη και χρηματοδότηση του έργου.
Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει, την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων διανομής περίπου 4 χλμ αγωγών, νέες δεξαμενές και συντήρηση των υφιστάμενων, καθώς και δύο νέες γεωτρήσεις για τα 5 χωριά της Δ.Ε. Θεσπιέων”, σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Γιώργος Ντασιώτης.
Και συμπλήρωσε: “Με το έργο αυτό λύνετε το θέμα της ύδρευσης σε όλο το Δήμο γιατί όλες οι παρεμβάσεις αφορούν στοχευμένη αντιμετώπιση όλων των αδυναμιών μας που με πολύ προσοχή καταγράφηκαν εδώ και αρκετά χρόνια. Ο χάρτης της ύδρευσης στο Δήμο μας θα είναι σίγουρα διαφορετικός και με πολύ λιγότερα προβλήματα μετά από αυτό το έργο”.