Σχολή Γονέων από τον Ι. Ν. Αγ. Ρηγίνου Λεβαδείας

Ἔχουµε τήν τιµή καί τή χαρά νά σᾶς προσκαλέσουµε στήν τρίτη συνάντηση, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ρηγίνου Λεβαδείας, τήν Κυριακή 2 Δεκεµβρίου 2018, ὥρα 6.30 µ.µ., στό Πνευµατικό Κέντρο τοῦ ναοῦ µας, µέ προσκεκληµένους ὁµιλητές τήν κ. Εὐαγγελία
Τσαµπῆ καί τόν κ. Πέτρο Ψυχουντάκη, συνεργάτες τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρεία Προγεννητικῆς Ἀγωγῆς, οἱ ὁποῖοι θά ἀναπτύξουν τό θέµα: «Ἡ ἀρχαιοελληνική µέριµνα γιά Καλιγέννεια καί ἡ Πατερική Διδασκαλία γιά τήν προετοιµασία τοῦ ζευγαριοῦ».
Μετά τήν ὁµιλία θά ἀκολουθήσει διάλογος-ἐπικοινωνία.
Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ