3η Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση

3η Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση, το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018