ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!Ανακοίνωση από τη ΔΟΥ Θήβας

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας του συναλλασσόμενου κοινού , ανακοινώνεται ότι λόγω της Ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Βοιωτίας – Εύβοιας , την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 , η Δ.Ο.Υ. Θήβας θα λειτουργήσει κανονικά έως 10.00΄΄ π.μ. και με προσωπικό ασφαλείας για το υπόλοιπο του εργάσιμου ωραρίου.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των φορολογουμένων που τυχόν λήγουν κατά την παραπάνω ημερομηνία παρατείνονται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα , σύμφωνα με την αρ. 1026510/1658/30/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.03.02 (ΦΕΚ Β΄524) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.