Τριημεράκι το Αυτοδιοικητικό

Να απέχει από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου αποφάσισε το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς» καταγγέλλοντας «την οικονομική ασφυξία που οδηγεί στην κατάρρευση της Αυτοδιοίκησης» και καλεί όλους τους περιφερειακούς να κάνουν το ίδιο.

Είπαμε δυναμικές κινητοποιήσεις αλλά όχι και τόσο… δυναμικές.

Ούτε καν τα κλασικά, συζήτηση και ανάδειξη του θέματος στη συνεδρίαση και ψήφισμα…