Συμμετοχή της Λιβαδειάς στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ένταξης προσφύγων

Ο Δήμος Λεβαδέων προτάθηκε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να συμμετάσχει ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξάγεται στο Όσλο και το Ντράμεν της Νορβηγίας, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2018.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θέματα δεξιοτήτων μεταναστών και ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η επιλογή έγινε με βάση τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα HELIOS, και με γνώμονα την απόκτηση επιπλέον εμπειρίας από αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις άλλων κρατών.

Εκπρόσωπος του Δήμου σε αυτή τη δράση ορίστηκε ο κ. Σωτήρης Καρβούνης, πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ).