Συνεδριάζει η ΠΕΔ

Με θέμα τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την πρόταση του υπουργείου Παιδεία και τη συγκρότηση  Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για την εξέταση των προϋποθέσεων ίδρυσης ΑΕΙ και Ερευνητικού Κέντρου στην περιφέρεια συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς.

Η συνεδρίαση έχει ορισθεί για την Τρίτη  16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, στη Λαμία.