Συμμετοχή της Νομικού, του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών

Η Νομικός του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Θήβας, Μαρία Μελετίου, συμμετείχε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 5η Οκτωβρίου 2018 με εισήγησή της με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία: οι όψεις του κοινωνικού φαινομένου της βίας μεταξύ συζύγων – συντρόφων, η ρύθμιση του νόμου και το δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

Αναπτύχθηκαν οι σχετικές θεωρίες για τις έμφυλες ταυτότητες, η επιρροή που ασκούν τα κοινωνικά στερεότυπα στον αυτοπροσδιορισμό κάθε φύλου μέσα στην οικογένεια και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι κυριότερες ρυθμίσεις του Ν. 3500/2006, ιδίως όσες αφορούν τα αδικήματα που συνιστούν ενδοοικογενειακή βία και τις σχετικές ποινές.

Τέλος, έμφαση δόθηκε στο δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση τα βίας κατά των γυναικών της ΓΓΙΦ, το οποίο εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τον κοινωνικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και στοχεύει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής SOS (15900), της συμβουλευτικής υποστήριξης των θυμάτων (συμβουλευτικά κέντρα) και τη φιλοξενία τους σε ασφαλές περιβάλλον (ξενώνες).