Μεγάλη ενίσχυση με προσωπικό των νοσοκομείων Λιβαδειάς και Θήβας

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προχωρά στην πρόσληψη συνολικά χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (1575) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις δομές Δημόσιας Υγείας αλλά και τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS».

Μετά από προσπάθειες από το καλοκαίρι των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων και της Διοίκησής τους τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας συμμετέχουν στην δράση αυτή και θα στελεχωθούν με προσωπικό.
Έτσι ικανοποιείται απόλυτα η πρόταση της Διοικήτριας του νοσοκομείου Λιβαδειάς, Μ. Βαλλά, που είχε κατατεθεί σε επίσκεψή της στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παρουσία του Υποδιοικητή του Νοσοκομείου Θηβών, Αντ. Αγάτσα και του βουλευτή Βοιωτίας, Ν. Θηβαίου.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ το ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ θα στελεχωθεί με 9 άτομα προσωπικό: 1 παιδίατρο, 1 παθολόγο, 1 γυναικολόγο, 2 νοσηλευτές, 1 μαία, 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. Λειτουργό και 1 διερμηνέα.
Το ΓΝ ΘΗΒΑΣ θα στελεχωθεί με 10 άτομα: 1 παιδίατρο, 2 παθολόγους, 2 νοσηλευτές, 1 μαία, 1 ψυχολόγο, 1 κοιν λειτουργό και 2 διερμηνείς.
Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραχωρείται στη Βοιωτία τόσο πολυάριθμο επιστημονικό προσωπικό για τα δύο νοσοκομεία.
Επίσης, η προκήρυξη προβλέπει και άλλες θέσεις για τις δομές φιλοξενίας στη Βοιωτία (Οινόφυτα, Θήβα κλπ),ενώ οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 18 μηνών.
Όσοι ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, www.keelpno.gr.