Συνεδριάζει την Τρίτη η ΠΕΔ

Συνεδριάζει την Τρίτη η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση και τα θέματα τη μηερήσιας διάταξης:

Καλείστε στη 15η / 2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, στη Λαμία με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΟΑΣΕ ΑΕ.
3. Γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια της εταιρείας ΚΤΕΛ Α.Ε. Φωκίδας.
4. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Δήμαρχος Ορχομενού