Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων

Ανακοινώθηκε η συνεργασία της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με το Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε συμβουλευόμενες του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας ανακοίνωσε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας που είναι συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων.
Αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας είναι η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας (legal αid) για τις νομικές – δικαστηριακές υποθέσεις που σχετίζονται με τις αστικές υποθέσεις οικογενειακής φύσης και τις ποινικές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και εγκλημάτων που σχετίζονται με το φύλο. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι διττός: αφενός στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, που υφίστανται οι γυναίκες υποστηρίζοντας στην πράξη τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη και αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων, που ανήκει στο δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και εξασφαλίζει συνηγόρους υπεράσπισης για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, η παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών. Η δράση αφορά γυναίκες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και έχουν χαμηλό ή κανένα εισόδημα, δίνοντάς τους τη ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, είτε εξωδικαστικά, είτε ενώπιον των Δικαστηρίων. Η καταβολή της αμοιβής και των εξόδων των δικηγόρων θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), δικαιούχου του σχετικού υποέργου για την παροχή νομικής βοήθειας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι την 30.10.2018.

Στις 13-6-2018, η Νομικός του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, κ. Μαρία Μελετίου, πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κ. Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη, όπου και συζήτησαν πρακτικές λεπτομέρειες της δράσης, ανέπτυξαν επιστημονικό διάλογο σχετικά με την ποινική μεταχείριση του θύτη ενδοοικογενειακής βίας, εντόπισαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-θύματα στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες δικηγόρου και εξέφρασαν την κοινή επιθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών προς το σκοπό της υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων γυναικών και των συναδέλφων νομικών παραστατών τους.
Επιπλέον συμφώνησαν να γίνουν από κοινού ενέργειες για τη δημοσιοποίηση της συνεργασίας ώστε το ελπιδοφόρο της μήνυμα να φτάσει στις γυναίκες που έχουν ανάγκη.