400 εκατ ευρώ από το Φιλόδημος 1 για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης

400 εκατ ευρώ διατίθενται από το υπουργείο εσωτερικών στους Δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι» για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 15 Ιουνίου.

Προηγήθηκε η ενημέρωση των δικαιούχων του προγράμματος η οποία διήρκεσε ένα μήνα.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών έχουν αναρτηθεί όλες οι ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί, μαζί με τις απαντήσεις που δόθηκαν.