«Διήμερη» συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων

Νέα τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων έχει προγραμματιστεί για σήμερα 14 Μαίου στις  6.30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Αποδοχή παραίτησης του κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων.
2. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
3. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 24/2018 Τεχνικής Μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ” προϋπολογισμού 74.400,00 €
4. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” βάσει της υπ΄αριθμ. 7244/13-3-2018 Πρόσκλησης ΙΙΙ (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) του ΥΠ.ΕΣ για το έργο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”
5. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”
6. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”
7. Εισήγηση για τη δεύτερη παράταση της υπ΄αριθμ.31990/27-12-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)»
8. Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
9. ‘Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΗ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ”
10. ‘Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας “ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” για το Α΄τετράμηνο 2018

Αύριο Τρίτη τα μέλη του ΔΣ καλούνται να εκλέξουν νέο προεδρείο μετά την αποδοχή της παραίτησης του Ανδρά Διαμαντόπουλου.

Δείτε την πρόσκληση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο -Πλ. Εθνικής Αντίστασης στις 15 Μαίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ , ώστε να γίνει η αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή των νέων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ,όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 .