Ο πρόεδρος του ΑΣ ΑΙΧΜΕΑΣ για τις φετινές δηλώσεις του ΟΣΔΕ 2018

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΑΧΜΕΑΣ Γιώργος Ανέστης έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή στην ανακοίνωση για την έναρξη κατάθεσης των φετινών δηλώσεων του ΟΣΔΕ:

«Ο αγροτικός συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ είναι έτοιμος και για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018 .
Ο μοναδικός φορέας ΟΣΔΕ ο οποίος έχει επιτύχει ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 98,6%, χάρη στηγνώση και την εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει για τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής.
Ο Αγροτικός συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ συμμετέχει στο δίκτυο των Κέντρων Υποστήριξης Αγροτών, το οποίο εγγυάταιαξιοπιστία στην πληροφόρηση, αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένη τεχνική στήριξη για το σύνολο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.
Μία συνεργασία που πέτυχε με την αποτελεσματικότητα και τη φερεγγυότητά της να καταργήσει στην πράξη τους ενδιαμέσους φορείς».

από aixmeas.gr