Σε 903.303 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο του 2018 σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2018, ανήλθε σε 903.303 άτομα. Από αυτά 498.861 (ποσοστό 55,23%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 404.442 (ποσοστό 44,77%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 343.014 (ποσοστό 37,97%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 560.289  (ποσοστό 62,03%). 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2018, ανήλθε σε 189.022 άτομα. Από αυτά 41.894 (ποσοστό 22,16%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 147.128 (ποσοστό 77,84%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  74.369  (ποσοστό 39,34%) και οι γυναίκες σε 114.653  (ποσοστό 60,66%). 
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιανουάριο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.131 άτομα, από τα οποία οι 86.773 (ποσοστό 50,71%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 84.358 (ποσοστό 49,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 76.700 (ποσοστό 44,82%)  και οι γυναίκες σε 94.431  (ποσοστό 55,18%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 67.016 (ποσοστό 39,16%) είναι κοινοί, 2.794 (ποσοστό 1,63%) είναι οικοδόμοι, 84.358 (ποσοστό 49,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 16.529 (ποσοστό 9,66%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 351 (ποσοστό 0,21%) είναι εκπαιδευτικοί, και 83 (ποσοστό 0,05%) είναι λοιποί.

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 879.881 903.303 23.422 2,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 190.781 189.022 -1.759 -0,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 194.714 171.131 -23.583 -12,11%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 928.962 903.303 -25.659 -2,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 161.027 189.022 27.995 17,39%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 157.015 171.131 14.116 8,99%

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 343.014 37,97% 74.369 39,34% 76.700 44,82%
Γυναίκες 560.289 62,03% 114.653 60,66% 94.431 55,18%
Σύνολο

 

903.303 100,00% 189.022 100,00% 171.131 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.216 0,80% 1.892 1,00% 338 0,20%
20-24  ετών 61.339 6,79% 11.899 6,30% 10.677 6,24%
25-29 ετών 101.580 11,25% 19.194 10,15% 22.391 13,08%
30-44  ετών 346.540 38,36% 70.843 37,48% 76.418 44,65%
45-54 ετών 216.740 23,99% 46.079 24,38% 41.730 24,38%
55-64 ετών 149.159 16,51% 32.646 17,27% 18.483 10,80%
65 ετών και άνω 20.729 2,29% 6.469 3,42% 1.094 0,64%
Σύνολο

 

903.303 100,00% 189.022 100,00% 171.131 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

48.273 5,34% 18.448 9,76% 6.948 4,06%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

273.821 30,31% 73.373 38,82% 58.363 34,10%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 427.716 47,35% 79.070 41,83% 83.864 49,01%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 153.493 16,99% 18.131 9,59% 21.956 12,83%
Σύνολο

 

903.303 100,00% 189.022 100,00% 171.131 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

817.612 90,51% 144.908 76,66% 135.466 79,16%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.716 1,85% 10.662 5,64% 10.196 5,96%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 68.975 7,64% 33.452 17,70% 25.469 14,88%
Σύνολο

 

903.303 100,00% 189.022 100,00% 171.131 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.