Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ Λεβαδέων

17 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα απασχολήσουν τη νεότερη συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων την ερχόμενη Τετάρτη.

Δείτε την πρόσκληση:

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 10ην Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 

1. Παραλαβή της υπ αριθμ 227/22-12-2017 μελέτης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3?θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
2. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης -φακέλου στα πλαίσια της 40ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3?θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
3. Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Θηβαίων για την εκτέλεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΖΑΛΤΣΑ” εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
5. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”.
6. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λεβαδέων στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την οργάνωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων και β) την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για τις περαιτέρω ενέργειες
7. Εγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020- Υποπρόγραμμα Πολιτισμός και Τίτλος έργου MEMORY OF WATER” (Μνήμη του νερού)
8. Προγραμματισμός Συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης ,Βραβεύσεις Αθλητών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ,ΣΤΕΡΕΑΣ και ΕΥΒΟΙΑΣ.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΩΝ , ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ” για την βιβλιοδεσία των βιβλίων Δημοτολογίων και Μ. Αρρένων των Δ.Ε του Δήμου Λεβαδέων.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών , για την εργασία τοποθέτησης “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΒS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
13. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης μνήμης για το Γιάννη Σταμούλη.
14. Ανάκληση της 529/2017 Απόφασης του Δ.Σ ως προς την ανάληψη (όλο το ποσό ή με διαπραγμάτευση) των υποχρεώσεων της ΔΕΤΕΛ.
15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 94/2017 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2018
16. Τροποποίηση της αριθμ 206/22-9-2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ λόγω παραίτησης.
17. Τροποποίηση της αριθμ 202/26-5-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων (η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά)

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ