Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο στη Λιβαδειά

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ Λεβαδέων με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τα θέματα:

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων
2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44/23-12-2017 απόφασης της Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων Δήμου Λεβαδέων.
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44/23-12-2017 απόφασης της Ποιότητας Ζωής για τη χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου του Δήμου Λεβαδέων στην εκτός σχεδίου περιοχή στην θέση “Κοϊτσανόραχη”
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (528/2017Απόφαση Ο.Ε)
5. Ανάληψη υποχρεώσεων ΔΕΤΕΛ
6. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων .
7. Εγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας του υπ αριθμ πρωτ.26205/13-10-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων “ κατά 50% αυτής.
8. ΄Εγκριση Α΄και Β΄πρωτοκόλων Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ανελκυστήρεςκ.λ.π) ”
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
12. Έγκριση γενομένων δαπανών για την προμήθεια εντύπων-εκτύπωση πινάκων του Λειβαδίτη εικαστικού Θεόδωρου Λαζαρή.
13. Έγκριση καταχωρήσεων στον έντυπο τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
14. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) του οφειλέτη Κιούκα Μιλτιάδη του Μάρκου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
15. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Κήσεις Τροχαίας.) του οφειλέτη Πουρνή Κων του Ευάγ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
16. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,50%.) της Καρβούνη Μαρίας του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης του Μπαλάσκα Σωτηρίου του Ευθ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης του Πέτσα Παναγιώτη του Δημ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
19. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,50%.) του Μίχα Λουκά του Σεραφείμ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
20. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,50%.)του Παπαλάμπρου Λουκά του Κων. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
21. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,50%.) του Ντέσκου Κων/νου του Γεωργ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
22. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,50%.) του Δελή Μηνά του Ευαγ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.