Απολογισμός δράσεων του Δήμου Λεβαδέων για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Για τις δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων και η Δήμαρχος Γιώτα Πούλου:

Η πολιτική του  Δήμου Λεβαδέων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα στις αντίξοες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, κινήθηκε σε δύο άξονες:

 1. A. τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Απασχόλησης με σκοπό την καθοδήγηση ανέργων για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και
 2. B. τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου και τις Δημοτικές επιχειρήσεις

Τα αποτελέσματα ανά άξονα για τα έτη 2015-1017 είναι τα ακόλουθα :

Α. Στο Γραφείο Υποστήριξης Απασχόλησης του Δήμου, κατατέθηκαν 200 συνολικά αιτήσεις. Για τις 180 αιτήσεις συντάχθηκαν ολοκληρωμένοι φάκελοι  (βιογραφικό σημείωμα, κλπ).

Σήμερα 115 δημότες απασχολούνται, 75 στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 15 πραγματοποίησαν έναρξη δικής τους επιχείρησης μέσω προγραμμάτων.

Β. Προσλήψεις σε  υπηρεσίες του Δήμου και Δημοτικές Επιχειρήσεις

 • 11 προσλήψεις με διάρκεια απασχόλησης τριών ετών, στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου μέσω ΑΣΕΠ και ΕΣΠΑ.
 • 13 προσλήψεις με διάρκεια απασχόλησης τριών ετών, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ και ΕΣΠΑ.
 • 86 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων και 18  γενικών καθηκόντων στα σχολεία του Δήμου, με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών από το πρώτο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.
 • 96 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, με το δεύτερο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ,  (σε εξέλιξη, αιτήσεις μέχρι 27/12/2017).
 • 26 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στην ΚΕΔΗΛ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το
 • 3 προσλήψεις για το πιλοτικό πρόγραμμα “Ήλιος” του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το 2018. (σε εξέλιξη).
 • 34 προσλήψεις κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων (2015 -2017), με διάρκεια απασχόλησης 2 μηνών.
 • 30 προσλήψεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 2 μηνών ( 2015 – 2016).
 • 9 γυμναστές στο Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ) (2016 – 2017) και 3 νέες προσλήψεις (σε εξέλιξη, αιτήσεις μέχρι 20/12/2017).
 • 18 προσλήψεις στη Διαδημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΔΑΛ , με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8, 9 και 12 μηνών (2015 – 2017).
 • 9 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών
 • 2 προσλήψεις επίσης στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, με επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ.
 • 3 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΛ, μέσω ΑΣΕΠ (σε εξέλιξη).
 • 10 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ, για τις αρχές του 2018.