Διπλή συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων τη Δευτέρα

Διπλή συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων αύριο Δευτέρα. Στην πρώτη έρχεται ο προυπολογισμός του νέου έτους και στο δεύτερο τακτική συνεδρίαση με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τις δύο προσκλήσεις:

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2018 .

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 

1. Τροποποίηση Σύμβασης για Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την πράξη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο.
2. Τροποποίηση Σύμβασης για Προμήθεια τροφίμων του υποέργου Παροχή Συσσιτίου
3. Παράταση της υπ αριθμ.28388/17-11-2016 σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (20.443,50 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”
5. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών ποθ προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδεων”
6. Λήψη απόφασης περί παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αι του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για εργασίες επισκευής-συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εργασία “Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”
9. Εγκριση Α Πρωτοκόλλου Παραλαβής της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”
10. Συνδιοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με εταιρεία Γ. Παφίλη & ΣΙΑ Ο.Ε
11. Προγραμματισμός για την αναδιοργάνωση της εκδήλωσης μνήμης για τον Γιάννη Σταμούλη
12. Εγκριση για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου-βιβλίου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
13. Εγκριση σχεδιασμού βιβλίου για τον Θεόδωρο Λαζαρή
14. Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στη Λιτανεία για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Νικολάου στην Αντίκυρα
15. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ΕΥΡΩ για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τον Γιάννη Σταμούλη
16. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4. 500,00 ΕΥΡΩ για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου-βιβλίου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
17. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.600ΕΥΡΩ για τον σχεδιασμό βιβλίου για τον εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή.
18. .Εγκριση της υπ αριθμ.87/24-11-2017 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017