Νέα συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων την Τετάρτη

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 25η του μηνός Oκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (434/2017 Απόφαση Ο.Ε)
2. Απόφαση περί υποβολής αίτησης φακέλου για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του Υπουργε΄ίου Οικονομίας και Ανάπτυξης
3. Απόφαση περί Σύναψης και Εγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων (φορέας υλοποίησης- δικαιούχος) και της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ (κύριος του έργου) για την πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
4. Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης
5. Eγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λερβαδέων για την συμμετοχή της σε χορωδιακές συναντήσεις στην Κυπαρισσία και στα Ψαχνά
6. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017 στη Ναύπακτο
7. Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017 στη Ναύπακτο
8. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
9. Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για να διοργανώνει παραδοσιακούς χορούς
10. Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για να διοργανώνει παραδοσιακούς χορούς