Επίσκεψη κλιμακίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑΤΕ)

Αντιπροσωπείες, του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη Χαλβατζή και Μέλη του Δ.Σ. και του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με επικεφαλή τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γεωργακό και Μέλη του Δ.Σ., είχαμε συνάντηση με στελέχη της Διοίκησης της  Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑΤΕ ) στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην λειτουργία του εργοστασίου, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη έναντι της περιοχής και των κατοίκων.

Από την πλευρά μας ζητήσαμε ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας υπέρ του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Μας έγινε πλήρη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή και συμφωνήσαμε να υπάρχει ανοικτή γραμμή ενημέρωσης για οποιοδήποτε θέμα απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των κατοίκων αλλά και να προλάβουμε οποιαδήποτε πιθανή δυσμενή εξέλιξη για το περιβάλλον.

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»