Ανακοίνωση εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα νήπια στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας. Η περίοδος εγγραφών είναι από τις 20 Μαίου 2016 μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22620 58377

Δικαιολογητικά

Ατομικά κάρτα

Βεβαίωση Παιδίατρου

Ιατρική γνωμάτευση

Υπεύθυνη δήλωση για εισόδημα

Υπεύθυνη δήλωση