Τα δάκρυα του……Τσολιαδάκου!!! (από τον ΤΣΙΜΠ)

Τα δάκρυα του……Τσολιαδάκου!!!

Χωρίς λόγια, από τον ΤΣΙΜΠ!