Νέο Δ.Σ. στην Αγωνιστική Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου Λιβαδειάς

Μετά τις αρχαιρεσίες της Αγωνιστικής Λέσχης  Φίλων Αυτοκινήτου Λιβαδειάς το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2016 – 2017 μετέχουν οι :

 

Πολατσίδης Δημήτριος     –  Πρόεδρος

Κωτσαδάμ Νικόλαος         –  Αντιπρόεδρος

Ζήκας Ηρακλής                   – Γενικός Γραμματέας

Τσεκούρα Κωνσταντίνα   –  Ταμείας

Μυτιληναίος Παντελής    –  Σύμβουλος

Ζάχαρης Φάνης                 – Αναπληρωματικό Μέλος

Μανούσκος Ηλίας             – Αναπληρωματικό Μέλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ