…το Ξεσπίτωμά του «θηλιά” στο λαιμό τους…, από τον ΤΣΙΜΠ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις, από τον φίλο σκιτσογράφο ΤΣΙΜΠ