…το Ξεσπίτωμά του «θηλιά» στο λαιμό τους…, από τον ΤΣΙΜΠ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις, από τον φίλο σκιτσογράφο ΤΣΙΜΠ