Βοιωτία: OXI 67,43% – NAI 32,57%. Όλα τα αποτελέσματα στους Δήμους & τις Δημοτικές Ενότητες στο Νομό.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τί ποσοστό έλαβε το ΟΧΙ και τί το ΝΑΙ σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της Βοιωτίας μετά την καταμέτρηση του 100% των ψήφων.

ΌΧΙ ΝΑΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 67,43% 32,57%
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 69,15% 30,85%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 69,83% 30,17%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΩΝ 68,33% 31,67%
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 58,37% 41,63%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 67,66% 32,34%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 52,69% 47,31%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 57,31% 42,69%
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 68,20% 31,80%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 72,50% 27,50%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 62,57% 37,43%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 67,78% 32,22%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 70,97% 29,03%
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 67,92% 32,08%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 59,14% 40,86%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 61,71% 38,29%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 79,64% 20,36%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 69,68% 30,32%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 59,98% 40,02%
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 68,68% 31,32%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 69,55% 30,45%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 68,41% 31,59%
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 67,18% 32,82%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 66,07% 33,93%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 67,52% 32,48%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 72,16% 32,82%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 58,47% 41,53%