Επισκευές στο σχολείο της Αλιάρτου

Ένα καινούργιο Σχολείο θα βρούν οι μαθητές και οι Δάσκαλοι,με την έναρξη του σχ.έτους το Σεπτέμβριο,καθώς  άρχισαν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου, από την εταιρεία   ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. η οποία αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου, μετά από δημοπρασία. Tη μελέτη συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου και oι δαπάνες καλύπτονται από τακτικά έσοδα του Δήμου..

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή και συντήρηση του φέροντα οργανισμού του κτηρίου που παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης, μονώσεις ,ελαιοχρωματισμούς ,κ.α.

Σημειώνεται πως το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου είναι το μεγαλύτερο του Δήμου.